Bli medlem i Göteborgs scen- och kulturkår
Notering: Här anger du ditt namn. För och efternamn.
Notering: Här anger du din adress. Gatans namn samt husnummer.
Notering: Här anger du din postadress. Postnummer samt ort.
Notering: Du måste ange en korrekt e-post adress.
Notering: Här anger du ditt mobiltelefon nummer.
Notering: Personnummer
Notering: Här anger du Skola , inriktning och avgångsår.
Notering: Verifiera att du är mänsklig
Regler

I och med att du skickar denna ansökan godkänner du även: 

• att du ska betala medlemsavgiften på 20:- för detta året.

• att kåren får spara dina uppgifter i ett medlemsregister​

• att kåren får publicera bilder på dig (t.ex. vid fotografering av event)