Bli medlem i The Global Village
Notering: Här anger du ditt namn. För och efternamn.
Notering: Här anger du din adress. Gatans namn samt husnummer.
Notering: Här anger du din postadress. Postnummer samt ort.
Notering: Du måste ange en korrekt e-post adress.
Notering: Här anger du ditt mobiltelefon nummer.
Notering: Här anger du ditt födelsenummer.
Notering: Här väljer du den medlemsgrupp du vill tillhöra i föreningen.
Notering: Här anger du övriga uppgifter som kan vara bra att veta.
Notering: Verifiera att du är mänsklig
Regler

Föreningens regler finns i vår STADGA.

The Global Village är en religiöst och politiskt obunden ideell förening vars medlemmar jobbar för att skapa ett bättre samhälle, lokalt i Järva och i Sverige och globalt i Världen.

Medlemskap i föreningen får lösas av alla som vill engagerar sig i föreningen samt alumner från Ross/Tensta Gymnasium. Medlemskapet och alla aktiviteter är kostnadsfria. Du kan skriva upp dig på två grupper: Allmänt medlemskap (öppet för alla) eller Ross Tensta Gymnasium Alumni (endast för f.d. elever från Ross/Tensta Gymnasium).

Oavsett grupp blir du medlem i föreningen med lika rättigheter. Om medlem vill avsluta sitt medlemskap ska medlemen meddela styrelsen. Uteslutning kan endast ske då en medlem aktivt motarbetat organisationens syfte eller skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.