Bli medlem i Västsvenska Folkinitiativet
Notering: Här anger du ditt namn. För och efternamn.
Notering: Här anger du din adress. Gatans namn samt husnummer.
Notering: Här anger du din postadress. Postnummer samt ort.
Notering: Du måste ange en korrekt e-post adress.
Notering: Här anger du ditt mobiltelefon nummer.
Notering: Här anger du övriga uppgifter som kan vara bra att veta.
Notering: Verifiera att du är mänsklig
Regler

Regler och villkor för medlemsskap.

Genom att godkänna detta förbinder dig att följa, nedanstående regler.
Eftersom reglerna och villkoren kan komma att ändras är du skyldig att hålla dig informerad om ändringar i dessa villkor.

1. Du har läst och och godkänt föreningens stadgar.
2. Du får inte posta diskriminerande eller förnedrande inlägg. Du får inte kalla någon (oavsett om de är med på listan eller ej) för "idiot" eller liknande.
3. Du får inte posta inlägg som innebär hets mot folkgrupp, som innehåller nedlåtande kommentarer eller åsikter om personer eller grupper av personer på grund av ras, hudfärg, etnicitet, nationalitet, religion, kön eller sexuell läggning. Hävda inte att "allt beror på    invandringen" eller liknande.
4. Du får inte publicera stötande material på våra forum, ej heller länkar till sådant material.
5. Du får inte publicera andras upphovsrättsskyddade material på någon av våra forum.
6. Vi förbehåller oss rätten att vid behov redigera eller helt ta bort postade inlägg. Sådant behov anses kunna uppstå om till exempel meddelandet bryter mot reglerna och villkoren, svensk lag.
7. Vid allvarlig förseelse som medför brott mot svensk lag kommer inlägget att polisanmälas.
8. I alla våra forum vårdar vi vårt språk. Undvik svordomar. Visa förståelse för andras argument.