Bli medlem i Alternativkretsen Hälsingland
Notering: Här anger du ditt namn. För och efternamn.
Notering: Här anger du din adress. Gatans namn samt husnummer.
Notering: Här anger du din postadress. Postnummer samt ort.
Notering: Du måste ange en korrekt e-post adress.
Notering: Här anger du ditt telefon nummer hem. Ej mobilnummer.
Notering: Här anger du ditt mobiltelefon nummer.
Notering: Här anger du ditt personnummer.
Notering: Verifiera att du är mänsklig
Regler

När du blir medlem i KF Alternativkretsen Hälsingland behandlar vi dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (PUL).
Ett medlemskap i KF Alternativkretsen Hälsingland innebär att du godkänner att vi lagrar viss information om dig i vårt databasystem.
Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.