Bli medlem i Elbil Sverige
Notering: Här anger du ditt namn. För och efternamn.
Notering: Här anger du din adress. Gatans namn samt husnummer.
Notering: Här anger du din postadress. Postnummer samt ort.
Notering: Du måste ange en korrekt e-post adress.
Notering: Här anger du ditt telefon nummer hem. Ej mobilnummer.
Notering: Här anger du ditt mobiltelefon nummer.
Notering: Här anger du ditt personnummer.
Notering: Här anger du Vilken Elbil har du?.
Notering: Här anger du Svara med "ja" om du har betalat avgiften via giro eller swish.
Notering: Här anger du Svara med "ja" om du önskar faktura.
Notering: Här väljer du den medlemsgrupp du vill tillhöra i föreningen.
Notering: Här anger du övriga uppgifter som kan vara bra att veta.
Notering: Verifiera att du är mänsklig
Regler

Godkänn dessa regler