Bli medlem i Högrasitt
Notering: Här anger du ditt namn. För och efternamn.
Notering: Här anger du din adress. Gatans namn samt husnummer.
Notering: Här anger du din postadress. Postnummer samt ort.
Notering: Du måste ange en korrekt e-post adress.
Notering: Här anger du ditt mobiltelefon nummer.
Notering: Här anger du ditt personnummer.
Notering: Verifiera att du är mänsklig
Regler

Högrasittare

Högrasittare är ett stödmedlemskap där du stöttar Högrasitts verksamhet. 

Den som blir Högrasittare förbinder sig därför att följa de regler som finns på de olika forum som är kopplade till Högrasitt.

Styrelsen äger rätten att neka stödmedlemskap eller utesluta den Högrasittare som inte uppfyller kraven så som exempelvis ordningsregler och den värdegrund som Högrasitt står för. Vid uteslutning återfås inte avgiften som betalts.

Högrasittare som önskar utträda ur gemenskapen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sin plats som Högrasittare.

Högrasittare som begär utträde ur gemenskapen har ej rätt att återfå betald avgift.

Högrasittare skall betala den avgift som årligen fastställs. Avgiften följer verksamhetsåret och erläggs säsongsvis.

Högrasittare som väljer att vara med på arrangemang anordnade av Högrasitt förbinder sig, genom valet att delta, att följa regler och föreskrifter framtagna av SHL, Rögle Bk och Högrasitt. 

Högrasittare förbinder sig till att inte skada Högrasitt eller använda begreppet på ett otillbörligt sätt. 

Styrelsen för Högrasitt har mandat att besluta om avstängning av person som brutit mot villkoren i ovanstående stycke.

Välkommen!