Bli medlem i Raoul Wallenberg Differencemakers
Notering: Här anger du ditt namn. För och efternamn.
Notering: Här anger du din adress. Gatans namn samt husnummer.
Notering: Här anger du din postadress. Postnummer samt ort.
Notering: Du måste ange en korrekt e-post adress.
Notering: Här anger du ditt mobiltelefon nummer.
Notering: Personnummer
Notering: Här väljer du den medlemsgrupp du vill tillhöra i föreningen.
Notering: Här anger du övriga uppgifter som kan vara bra att veta.
Notering: Verifiera att du är mänsklig
Regler

Föreningens regler finns i vår STADGAGenom att ansöka om medlemskap godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt Peronuppgiftslagen. 

Raoul Wallenberg Differencemakers är en religiöst och politiskt obunden ideell förening vars medlemmar stödjer varandra att gå från ord till handling och göra skillnad. 

Medlemskap i föreningen får lösas av alumner från Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders (802424- 1740) samt av andra som aktivt engagerar sig i föreningen. Medlemmarna får vara upp till 35 år och ska agera i enlighet med föreningens ändamål. Eventuell avgift för medlemskap beslutas av årsmötet. Medlemskapet ska förnyas årligen. 

Om medlem vill avsluta sitt medlemskap meddelas detta till styrelsen. Vid utgången av det kalenderår då medlem uppnått 34 års ålder, upphör medlemskapet automatiskt. Uteslutning kan endast ske då en medlem aktivt motarbetat organisationens syfte eller skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.